ASTRO-HOROSKOPY.CZ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují, jakým způsobem stránka ASTRO-HOROSKOPY.CZ shromažďuje, chrání a používá vaše osobní údaje. Rovněž uvádějí možnosti, jak můžete vaše osobní údaje smazat.
Získáváme a uchováváme informace, které nám vědomě poskytnete v rámci objednání horoskopu. Mezi tyto údaje patří: emailová adresa, pohlaví, datum narození, místo narození, hodina narození.
Při návštěvě webových stránek server automaticky zaznamenává údaje, které váš prohlížeč pošle. Mezi tyto údaje patří IP adresa vašeho zařízení, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, časové razítko návštěvy a další technické specifikace.
Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výhradně k vypracování vámi objednaných horoskopů. K žádným jiným účelům je nepoužíváme, ani je neposkytujeme třetím osobám.

Shromažďované neosobní údaje se používají pouze k vytváření statistických informací o návštěvnosti webových stránek a nejsou shromažďovány způsobem, který by mohl vést k identifikaci klienta.
Vaše údaje uchováváme z důvodu usnadnění vašich dalších objednávek. Pokud si to nepřejete, napište nám na astro-horoskopy@astro-horoskopy.cz a požádejte nás o výmaz vašich údajů.
Stránka Astro-horoskopy.cz se vám dostala na oči díky zveřejnění reklamními systémy Google Ads nebo Facebook Ads. Tyto reklamní systémy používají pro vyhodnocování účinnosti reklamy soubory cookies. Abychom byli v souladu s podmínkami zmíněných společností, informujeme vás o používání cookies.
Objednáním horoskopu vyjadřujete souhlas s těmito Zásadami. Pokud s nimi nesouhlasíte, neobjednávajte si horoskop.
Pokud máte jakékoliv nejasnosti nebo dotazy k těmto Zásadám, napište nám na astro-horoskopy@astro-horoskopy.cz.
Poslední aktualizace Zásad: 6. října 2020
© 2000-2024 Astro-horoskopy.cz